Naše stavby
Již od roku 2015 provádíme komplexní výstavby, opravy a rekonstrukce

 


2020

 

Skuhrov bez bariér – chodníky: část Skuhrov nad Bělou
provádění 05/2019 – 03/2020,
cena 12,818 mil. Kč bez DPH

Obec Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou

 


2019

 

OAKS Prague - 07a1A - Areálová infrastruktura - 1.fáze, část A1B1
provádění 05/2019 – 12/2019,
cena 16,795 mil. Kč bez DPH

Rizzani de Eccher CZ s.r.o, Pařížská 68/9, Josefov 110 00 Praha 1

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice
provádění 01/2019 – 10/2019,
cena 10,201 mil. Kč bez DPH

Společnost Rožďalovice, Správce společnosti: VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky

 

Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Vodárenská, Nymburk
provádění 08/2019 – 10/2019,
cena 0,960 mil. Kč bez DPH

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Výstavba I.Fáze objektu ČOV (06.OI.07.11) vč. technologií ČOV (06.OI.07.13) pro 50 až 450 EO
provádění 04/2019 – 10/2019,
cena 14,958 mil. Kč bez DPH

ARENDON a.s., Pikrtova 1737/1a, Nusle 140 00 Praha 4

 

 

Obnova asfaltového povrchu ulice K Přívozu a vsakovací drenáže
provádění 09/2019 – 10/2019,
cena 1,586 mil. Kč bez DPH

Obec Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný

2.fáze golfového hřiště (severní část) v rámci sportovně rekreačního areálu (P14a2). – OAKS PRAGUE - Nebřenice - P14a2+b Golf Jih ČTÚ 7.51 páteřní drenáže
provádění 03/2019 – 09/2019,
cena 13,181 mil. Kč bez DPH

Engelmann Czech s.r.o., Pod Hybšmankou 2339/19, 150 00 Praha 5 - Smíchov

 

 

Kanalizace a ČOV Onomyšl
provádění 11/2018 – 09/2019,
cena 5,980 mil. Kč bez DPH

VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

Nahrazení objemu suchého poldru ve vodním hospodářství VH I - Čestlice
provádění 03/2019 – 08/2019,
cena 4,499 mil. Kč bez DPH

AQUAPALACE, a.s., Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

 

II/279 Rabakov – Prodašice, dešťová kanalizace
provádění 06/2018 – 07/2019,
cena 1,636 mil. Kč bez DPH

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Skuhrov bez bariér – chodníky: část Kvasiny
provádění 03/2019 – 05/2019,
cena 1,744 mil. Kč bez DPH

Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny

 

Prodloužení vodovodního řádu z Nové Vsi u Chotěboře do Nového Dvora
provádění 08/2018 – 01/2019,
cena 5,266 mil. Kč bez DPH

Obec Nová Ves u Chotěboře, č.p. 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

 

2018

 

 

Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Na Houseníku, Městec Králové
provádění 11/2018 – 12/2018 ,
cena 1,018 mil. Kč bez DPH

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

I/22 Strakonice
provádění 09/2017 – 12/2018,
cena 11,726 mil. Kč bez DPH

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

 

III/0113 a III/0107 Radonice
provádění 10/2018 – 11/2018,
cena 3,739 mil. Kč bez DPH
DOT servis s.r.o., Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha

OAKS Prague Nebřenice – Přeložka silnice III/00320
provádění 10/2017 – 11/2018,
cena 16,441 mil. Kč bez DPH

PSJ Concrete a.s., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4

 

Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286, Vítkovice v Krkonoších
provádění 05/2018 – 09/2018,
cena 5,287 mil. Kč bez DPH
Obec Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice

Rekonstrukce komunikace U Vodojemu, Týnec nad Labem
provádění 06/2018 – 09/2018,
cena 2,996 mil. Kč bez DPH

Město Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem

 

Bezpečné a bezbariérové chodníky Týnec nad Labem
provádění 03/2018 – 07/2018,
cena 2,798 mil. Kč bez DPH
Město Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem

Oprava a odbahnění Horního rybníka, Petrůvky
provádění 01/2018 – 07/2018,
cena 4,298 mil. Kč bez DPH
Obec Petrůvky, Petrůvky č. p. 3, 675 52 Lipník u Hrotovic

 

Vodovod Sibřina – Rekonstrukce úpravny vody – I. etapa – nové vyhlášení
provádění 09/2017 – 06/2018,
cena 1,329 mil. Kč bez DPH
TECHNOEXPORT, a.s., Třebohostická 14/3069, 100 31 Praha 10

OAKS Prague Nebřenice – II. etapa – infrastruktura
provádění 05/2017 – 06/2018,
cena 20,375 mil. Kč bez DPH

PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

 

Čistírna odpadních vod Sluštice, lokalita Za Hřbitovem, parc. č. 670, k.ú. Sluštice
provádění 04/2017 – 06/2018,
cena 13,400 mil. Kč bez DPH
Společnost ČOV Sluštice, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

Stavební úpravy, přístavba a nástavba skladovacích hal v Poličanech – nové inženýrské sítě
provádění 04/2018 – 06/2018,
cena 1,133 mil. Kč bez DPH

Jiroušek s.r.o., Úmonín 1, 285 46 Úmonín

 

Stavební úpravy vnitřních prostor objektu pro vodohospodářskou laboratoř Povodí Vltavy, státní podnik
provádění 04/2018 – 06/2018,
cena 0,696 mil. Kč bez DPH
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

BEZBARIEROVÉ CHODNÍKY CERHENICE – CERHÝNKY – ČÁST 1. – ETAPA I.
provádění 04/2018 – 05/2018,
cena 0,693 mil. Kč bez DPH

Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice

 

Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na Rozsochateckém rybníce po havárii
provádění 11/2017 – 03/2018,
cena 0,455 mil. Kč bez DPH

HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod

Vršovice – likvidace splaškových vod
provádění 04/2017 – 01/2018,
cena 5,100 mil. Kč bez DPH

Společnost PRESSKAN a BAK – Vršovice – likvidace splaškových vod, Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

 

2017

 

Oprava komunikace a chodníku v ulici Trčků z Lípy parcelní číslo 4390 k. ú. Chotěboř
provádění 09/2017 – 10/2017,
cena 0,939 mil. Kč bez DPH
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Oprava zpevněných ploch v areálu zámku Maleč
provádění 09/2017 – 11/2017,
cena 0,470 mil. Kč bez DPH

 

Poříčany – ul. Pod Oborou
provádění 07/2017 – 11/2017,
cena 4,919 mil. Kč bez DPH

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Dešťová kanalizace ul. Vestecká, Jesenice
provádění 07/2017 – 08/2017,
cena 2,718 mil. Kč bez DPH

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

 

Chotěboř, ul. Trčků z Lípy – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
provádění 06/2017 – 10/2017,
cena 1,055 mil. Kč bez DPH

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod

Inženýrské sítě Na Hradě, U Hradu, komunikace, odvodnění, Říčany
provádění 05/2017 – 11/2017,
cena 4,519 mil. Kč bez DPH

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

 

Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou zónou
provádění 03/2017 – 05/2017,
cena 2,525 mil. Kč bez DPH

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Obec Žabonosy – splašková kanalizace
provádění 10/2016 – 07/2017,
cena 11,779 mil. Kč bez DPH

Společnost Žabonosy, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

 


2016

 

Přílepy – Tlaková splašková kanalizace
provádění 06/2016 – 11/2016,
cena 8,38 mil. Kč bez DPH

Společnost Přílepy, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky